"DOES YOUR BRAND OR CORPORATE HAS STRONG REPUTATION TO COMPETE ?"

Media Release

QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Tại Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015, Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế phối hợp với Văn phòng đại diện công ty Pfizer (Thailand) Ltd. tổ chức Hội thảo “Quản lý thông tin trong chăm sóc sức khỏe”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Y Tế, một số Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế, cùng với hơn 70 đại diện lãnh đạo của các bệnh viện Trung ương và thành phố Hà Nội. Đồng thời, vào ngày 14 tháng 11 năm 2015, một hội thảo với nội dung tương tự được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, với hơn 80 đại diện lãnh đạo của các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự.

Quản lý, cập nhật, chia sẻ và cung cấp thông tin trong chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả đến với các đối tượng khác nhau, đặc biệt là bệnh nhân, dư luận xã hội thông qua các cơ quan truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, mục tiêu cao nhất mà ngành Y tế đang triển khai thực hiện tại tất cả các địa phương, các cơ sở khám chữa bệnh. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các nhà quản lý các cơ sở khám, chữa bệnh thảo luận, cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm, thực hành truyền thông, cung cấp thông tin y tế và chia sẻ hiệu quả thông tin với giới truyền thông.

Các chủ đề quan trọng được chia sẻ và thảo luận tại Hội thảo bao gồm: định hướng và kinh nghiệm, kỹ năng truyền thông và cung cấp thông tin y tế trong thời đại truyền thông đa phương tiện. Bên cạnh đó, các bác sĩ được thực hành và huấn luyện với những giảng viên có kinh nghiệm về truyền thông, các bác sĩ chuyên ngành về các kỹ năng tương tác với giới truyền thông và thực hành các tình huống thực tiễn ở bệnh viện trên cơ sở các hiểu biết đầy đủ hơn về truyền thông được cung cấp tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế, cho biết: “Trong xã hội hiện đại, để quản lý có hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh công tác quản lý về chuyên môn nghiệp vụ, việc cập nhật và quản lý thông tin là một nhiệm vụ rất quan trọng đối với người công tác trong ngành y, đặc biệt là các vị trí lãnh đạo. Những thông tin được thảo luận, chia sẻ tại buổi hội thảo góp phần định hướng các nhà Lãnh đạo bệnh viện thực hiện có hiệu quả hơn công tác truyền thông cung cấp thông tin y tế. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng sẽ tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, cung cấp thông tin y tế trong thời gian tới”

Đồng thực hiện hội thảo lần này, ông Bradley Allen Silcox đại diện văn phòng đại diện công ty Pfizer (Thailand) Ltd. cho biết “Một trong những sứ mệnh quan trọng của Pfizer toàn cầu là đồng hành cùng đội ngũ y, bác sĩ tại công đồng địa phương mà Pfizer hoạt động nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn để công tác tốt hơn, giúp được nhiều bệnh nhân hơn. Trong thời đại truyền thông đa phương tiện, việc cập nhật, quản lý và chia sẻ thông tin đóng vai trò rất quan trọng trong công tác lãnh đạo của các Lãnh đạo bệnh viện. Pfizer mong muốn đồng hành cùng với các bệnh viện và y bác sĩ thực hành tốt hơn công tác truyền thông trong chăm sóc sức khỏe, để phục vụ bệnh nhân tốt hơn”

Thông tin trao đổi, vui lòng liên hệ: 

 

Awareness id Public Relations

Email: askus@awareness.com.vn

Phone: 08.38.224.024