"DOES YOUR BRAND OR CORPORATE HAS STRONG REPUTATION TO COMPETE ?"

Awareness id News

Giám đốc điều hành của Awareness id trình bày chiến lược quản lý danh tiếng trong khủng hoảng tại thị trường nhập khẩu

Giám đốc điều hành của Awareness id Nguyễn Quốc Bảo trình bày chiến lược quản lý danh tiếng trong khủng hoảng tại thị trường nhập khẩu tại hội nghị thường niên của Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy sản Việt nam dưới áp lực ngày càng lớn từ thảm họa môi trường gần đây.

Anh Bảo nhấn mạnh rằng danh tiếng cần được xây dựng trên những gì thương hiệu/công ty đang làm chứ không phải những gì được nói.